Vi gör alltid vårt yttersta för att säkerställa en hög kvalitet på våra aggregat


Kunden bestämmer vad vi tillverkar, behoven hos användaren är mycket viktiga för oss.

-30


Alla våra aggregat är anpassade för nordiska förhållanden och kan arbeta i temperaturer ner till -30`C